loader image

2021 рік був плідним на зміни та доповнення — частина 2

Пригадаємо всі «новинки» минулого року:

???? TC 301 – розробник стандартів для систем енергоменеджменту – представив на розгляд остаточний проект стандарту ISO/FDIS 50005 «Системи енергетичного менеджменту – Рекомендації щодо поетапного впровадження». Документ представляє посібник із використання дванадцяти основних елементів з чотирма рівнями зрілості для кожного елемента при створенні, впровадженні, обслуговуванні та покращенні системи енергоменеджменту, що дозволить підвищити енергоефективність. Реалізація користувачами поетапного підходу забезпечить досягнення певного рівня управління системою енергоменеджменту, що відповідає його цілям, та створить міцний фундамент, який згодом може забезпечити відповідність вимогам ISO 50001:2018.

???? У новому стандарті ISO/DIS 31073 «Менеджмент ризиків – Словник», проект якого підготував ТС 262 «Менеджмент ризиків» у травні 2021 року, було представлено визначення загальних термінів, що стосуються управління ризиками, з якими стикається організація. Стандарт спрямований на заохочення взаємного та послідовного розуміння та підходу до опису діяльності, що відноситься до менеджменту ризику, та використання єдиної термінології управління ризиками у процесах та структурах, пов'язаних з управлінням ризиками та можливостями, з якими стикаються організації.
Терміни та визначення в цьому документі ширші за концепцією та застосуванням, ніж ті, що містилися раніше в інших документах для систем менеджменту ризиків.

???? Визнаючи, що роботодавці несуть відповідальність за захист як фізичного, так і психосоціального здоров'я своїх співробітників, у червні 2021 року був опублікований новий міжнародний стандарт ISO 45003:2021, який представляє керівництво з управління ризиками для психологічного здоров'я та безпеки у рамках системи менеджменту професійного здоров'я та безпеки. Цей стандарт поєднує передовий міжнародний досвід у цій галузі та застосовується для компаній будь-якого типу та розміру. У ньому розглядаються багато сфер, які можуть вплинути на психологічне здоров'я працівника, включаючи неефективне спілкування, надмірний тиск, погане керівництво та організаційну культуру.


???? Міжнародною організацією зі стандартизації ISO в особі Технічного комітету TC 34 «Food products» спільно з CASCO були підготовлені проекти двох документів, які замінять чинну специфікацію ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів — Вимоги до органів, що проводять аудит менеджменту безпеки харчових продуктів».
А саме:

1️⃣ ISO/DIS 22003-1 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів — Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту безпеки харчових продуктів — Частина 1. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту безпеки харчових продуктів», який переглядається з метою підвищення статусу міжнародного стандарту. Документ визначає вимоги до органів з проведення аудитів та сертифікації систем менеджменту безпеки харчових продуктів.

У ньому будуть представлені загальні елементи сертифікації СМ безпеки харчових продуктів, крім ISO/IEC 17021-1;

2️⃣ ISO/DIS 22003-2 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів — Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту безпеки харчових продуктів — Частина 2: Вимоги до органів, що забезпечують оцінку та сертифікацію продуктів, процесів та послуг, включаючи аудит системи безпеки харчових продуктів продуктів», що визначає додаткові вимоги, адаптовані до сектора харчової промисловості, які необхідно буде поєднати з вимогами ISO/IEC 17065. Новий стандарт представляє принципи, пов'язані з безпекою харчових продуктів, а також елементи системи управління, прийняті на міжнародному рівні.

???? Серія стандартів управління ризиками поповнилася новим документом — ISO 31030:2021 «Управління ризиками, пов'язаними з поїздками — Керівництво для організацій». Технічний комітет 262 розробив документ, що містить рекомендації щодо оцінки факторів ризику, пов'язаних з поїздками, а також щодо розробки планів щодо їх усунення та інформування про них для забезпечення безпеки своїх працівників у відрядженнях.