loader image

2021 рік був плідним на зміни та доповнення – частина 1

Пригадаємо всі “новинки” минулого року:

???? У січні комітет TC 176 з менеджменту та забезпечення якості представив остаточний проект стандарту, який вперше вийшов у 2007 році, ISO 10014:2021 «Системи менеджменту якості – Управління організацією для досягнення якісних результатів – Посібник з отримання фінансових та економічних вигод». У березні стандарт було затверджено.

???? Міжнародний стандарт ISO 10013:2021 «Системи управління якістю – Посібник з документованої інформації». Це видання ISO 10013 скасовує та замінює ISO/TR 10013:2001, яке було технічно переглянуто. Документ надає настанови з розвитку та підтримки документованої інформації.

???? Технічним комітетом TC 301, який займається розробкою стандартів для систем енергоменеджменту, у січні 2021 року був розроблений остаточний проект, а в березні затверджений та підготовлений до публікації стандарт ISO 50003:2021 «Системи енергоменеджменту – Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію», який було технічно переглянуто та актуалізовано відповідно до вимог ISO 50001:2018.

???? У лютому серія стандартів ISO 14001 для систем екологічного менеджменту поповнилася новим документом – ISO 14053:2021 «Екологічний менеджмент – Облік витрат на матеріальні потоки – Посібник із поетапного впровадження в організаціях». У цьому документі наводяться практичні рекомендації щодо поетапного впровадження обліку витрат на матеріальні потоки, які організації, у тому числі малі та середні підприємства, можуть застосовувати для покращення своїх екологічних показників та матеріальної ефективності.

???? Комітет JTC 1/SC 27 «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності» у лютому 2021 року опублікував новий стандарт ISO/IEC TS 27006-2:2021 «Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту конфіденційності інформації», який визначає вимоги та надає керівництво для органів, що проводять аудит та сертифікацію системи управління інформацією про конфіденційність (PIMS) відповідно до ISO/IEC 27701 у поєднанні з ISO/IEC 27001, на додаток до вимог, що містяться в ISO/IEC 27006 та ISO/IEC 27701.